Welkom op de website van Praktijk Artist

Gevestigd in Mental Health Center Beeklaan te Den Haag

Tarieven

Onderstaande informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zorg er altijd voor dat u goed op de hoogte bent van de specifieke polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Zorgverzekering

De behandeling door een psychiater is in het basispakket van uw ziektekostenverzekering opgenomen waardoor u recht hebt op zorg en vergoeding van die zorg. Zorgverzekeraars sluiten daarom zorgcontracten met zorgaanbieders.

Praktijk Artist heeft voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:
ASR (ASR Zorg, Ditzo); Caresq (Aevitae); ENO (ENO Zorgverzekeraar) Menzis (Menzis, Anderzorg);
CZ (CZ/Delta Lloyd/OHRA); DSW (DSW, in Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland); VGZ (IZA, Unive Zorg, UMC Zorgverzekering, VGZ); ONVZ (ONVZ Ziektekostenverzekeraar); Zilveren Kruis (De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO Zorgverzekeringen, Interpolis, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.); Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid/AZVZ)

Om voor een vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist noodzakelijk. Sinds 1 januari 2022 is het bekostigingssysteem van de GGZ veranderd. De GGZ zorg wordt vanaf die datum bekostigd vanuit de systematiek van het zorgprestatiemodel (ZPM).

Op de website van de NZa staan alle GGZ behandeltarieven gepubliceerd;
https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Eigen Risico

Via de basisverzekering heeft u een wettelijk verplicht eigen risico van €385 per jaar. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de verzekerde kosten. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar zelf geïnd.

Zelfbetalend

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf, dus zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar, te betalen. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische ggz.

Overig zorgproduct

Een overig zorgproduct (ozp) is een behandeling die niet tot het verzekerde basispakket hoort en daardoor niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van een aanpassingsstoornis naar aanleiding van relatieproblemen of verlies van baan. De behandeling komt dan voor eigen rekening. Welke zorg tot het verzekerde basispakket behoort, wordt vastgesteld door Zorginstituut Nederland.

No show

Een reeds ingeplande afspraak die niet kan doorgaan en die niet of niet eerder dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd wordt als een “no show” gezien. Deze afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden en de patiënt zal zelf een factuur van € 50 ontvangen.